Gornji svijetli border Gornji tamni border

Објавено од Подравка д.д.

Корпоративни маркетинг
Анте Старчевиќ 32 48000 Копривница, Хрватска

Тел: +385 (0) 48 651 202 Факс: +385 (0) 48 622 518
е-пошта: vegeta@vegeta.hr
веб: http: //www.podravka.hr/

Планирање и продукција

Нивас доо

Зајчева 5 10 000 Загреб, Хрватска
е-пошта: info@nivas.hr
веб: www.nivas.hr

Copywriting

Сешор. Кампања и многу повеќе.

Улиcа кнеза Вишеслава 1, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел.: +385 (0) 95 5756 721
е-пошта: info@senor.hr
веб: www.senor.hr

Цвоке доо

Бериславишева 19/1 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385 (0) 91 444 5164
е-пошта: info@cvoke.hr
веб: www.cvoke.hr

ПОДРАВКА дд, Копривница, Анте Старчевиќ 32, Трговски суд во Вараждин, МБС 010006549, ОИБ 18928523252 Привредна банка Загреб д.д., Загреб, Радничка в. 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, основна главнина исплатена 1.566.400.660,00 HRK, број на акции 7.120.003 HRK, номинален износ по акција 220,00 HRK, претседател на Надзорниот одбор Ж. Вукина, претседател на Управниот одбор Марин Пуцар, членови на Управниот одбор Л. Шапина, Д. Доко, М. Тадич.

Ја почитуваме вашата приватност

За да работи правилно нашата страница и постојано за да ги подобруваме нашите услуги, ние користиме колачиња. Во случај да сакате да ја оневозможите употребата на колачиња, некои делови од страната може да станат недостапни. Прочитајте ги деталите во Услови за користење.

Типови на колачиња: Технички, Маркетинг

Поставки